ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวพื้นที่ตำบลทุ่งนนทรี

17 มิ.ย. 2564   66 ครั้ง  

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยว ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ในการนี้ การสำรวจเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวเบื้องต้นจากทีมงานพื้นที่ U2T ตำบลทุ่งนนทรี ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 5, 7 และ 8 ซึ่งหลังจากกิจกรรมนี้ จะดำเนินการสำรวจและประเมินความเป็นไปได้พื้นที่อื่น ๆ ที่ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด