ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

29 มิ.ย. 2564   78 ครั้ง  

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำบัญชีสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ชุมชนบ้านแหลมศอก ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบในด้านการบัญชีและการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการดำเนินกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การดำเนินงานโครงการดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตราด และนางสาวดารัตน์ กุลประกอบกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลอ่าวใหญ่ เป็นอย่างดี

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด