ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

การอบรมการตัดต่อสื่อวีดีโออย่างง่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือให้กับผู้ถูกจ้างงานตำบลคลองใหญ่ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

01 มิ.ย. 2564   79 ครั้ง  

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) วิทยาลัยชุมชนตราด ได้จัดการอบรมการตัดต่อสื่อวีดีโออย่างง่ายโดยใช้โทรศัพท์มือถือ ให้กับผู้ถูกจ้างงานตำบลคลองใหญ่ จำนวน 18 ราย โดยมี นายนรินทร์ มุกมณี เป็นวิทยากร ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ทำให้ได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานในตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด