ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร

18 มิ.ย. 2564   98 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ในพื้นที่ชุมชนบ้านคลองจาก ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนธุรกิจของชุมชนแบบมีส่วนร่วม และพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน ในการนี้ ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด และนายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เดินทางไปเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด