ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

กิจกรรมการสร้างความความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการขยะส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน “กิจกรรมที่ 1 การประชุมแกนนำขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่”

04 มิ.ย. 2564   102 ครั้ง  

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมการสร้างความความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการขยะ ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม Circular Economy เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน “กิจกรรมที่ 1 การประชุมแกนนำขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่” ในพื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว เพื่อจัดประชุมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ วางแผนกำหนดกิจกรรมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยได้วางแผนการลงพื้นที่เพื่อให้องค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการขยะให้กับประชาชนในตำบลต่อไป

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด