ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564

11 มิ.ย. 2564   135 ครั้ง  

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่หลักสูตรอนุปริญญา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมี ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด เป็นประธานในพิธีเปิด นายณัฐวุฒิ โพธิ์ทักษิณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวรายงาน ในปีการศึกษา 2564 นี้ วิทยาลัยชุมชนตราดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญา จำนวน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยมีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนระดับอนุปริญญา กฎระเบียบต่าง ๆ ของวิทยาลัยชุมชนตราด การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ รวมถึงการอบรมการเรียนผ่านสื่อดิจิทัลให้กับนักศึกษาใหม่อีกด้วย