วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เงาะสอดไส้สับปะรด” ต่อยอดจากสับปะรดลอยแก้ว

03 มิ.ย. 2564   49 ครั้ง  

ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นายพชร แก้วดี หัวหน้าโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เงาะสอดไส้สับปะรด” ต่อยอดจากสับปะรดลอยแก้ว และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่การแปรรูป นอกเหนือจากการทำสับปะรดลอยแก้วอย่างเดียว ซึ่งตรงกับฤดูกาลเก็บเกี่ยวเงาะที่มีมากในพื้นที่เช่นเดียวกัน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยแร้ง บ้านปากพีด หมู่ 5 ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด