ให้มารายงานตัวและทำข้อตกลงจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบบแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

22 ก.พ. 2564   128 ครั้ง  

ไฟล์แนบ
  1. ให้มารายงานตัวและทำข้อตกลงจ้างงาน