ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2564

ร่วมลงนามน้อมรำลึก

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

ขอเชิญร่วมลงนามน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

​วิทยาลัยชุมชนตราดลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำกรีนโคน และการบริหารจัดการขยะอินทรีย์”

11 พ.ค. 2564   83 ครั้ง  

ระหว่างวันที่ 7 ,10 - 11 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการศูนย์ต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำกรีนโคนและการบริหารจัดการขยะอินทรีย์” ให้กับชุมชนตำบลชำราก เพื่อให้ประชาชนตำบลชำราก ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ และสามารถจัดการขยะอินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง โดยดำเนินการ ณ บ้านศูนย์ต้นแบบในพื้นที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด