๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

กิจกรรมเวทีประชาคมสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน

22 ธ.ค. 2564   250 ครั้ง  

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว วิทยาลัยชุมชนตราด นำโดย นางสาวอรดี ตรีวิสูตร ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย คณะทำงาน U2T ตำบลห้วงน้ำขาว ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเวทีประชาคมสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน โดย ดร.กรรณิกา สุภาภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตราด กล่าวให้โอวาท และนายบุญยิ่ง สิงหพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งได้มีการเปลี่ยนราวกั้นบริเวณหน้าทะเล ทำความสะอาดบริเวณทางเดินรอบป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน ซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย และอันดับที่ 16 ของโลก

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด