ประกาศผลการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจ้างงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)

05 ม.ค. 2564   130 ครั้ง  

ไฟล์แนบ
  1. ประกาศผลการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการจ้างงาน