๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่
วิทยาลัยชุมชนตราด

เข้าสู่เว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนตราด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเด็กปฐมวัย แนวการสอนแบบ Executive Function Guide Line"

11 ต.ค. 2564   42 ครั้ง  

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเด็กปฐมวัยแนวการสอนแบบ Executive Function Guide Line” ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 11 – 12 ตุลาคม 2564 คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) พื้นที่ตำบลห้วงน้ำขาว วิทยาลัยชุมชนตราด จัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนเด็กปฐมวัยแนวการสอนแบบ Executive Function Guide Line” โดยมี นางวรรณา การเจริญดี และนางสาวนภัส ศรีประมงเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องแนวการสอนแบบ Executive Function Guide Line และการผลิตสื่อตามแนวการสอน ณ วิทยาลัยชุมชนตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ชมทั้งหมด